Home Transparantie

Onze transparantie

De kwaliteit van onze dienstverlening voldoet aan de eisen welke zijn vastgelegd in wet- en regelgeving. Wij beschikken over een stelsel van kwaliteitsstandaarden, onder andere bestaande uit diverse interne procedures, het kwaliteitshandboek alsmede de onderstaande regelingen en gedragscode.

Klokkenluidersregeling

Mede gebaseerd op artikel 32 van de Verordening Accountantsorganisaties, acht ons kantoor het van belang dat personen van buiten het accountantskantoor en bij onze werkzame of aan ons verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten het accountantskantoor aan de orde kunnen stellen, is een klokkenluidersregeling opgesteld. Lees hier de gehele klokkenluidersregeling.

Klachtenregeling

Voor klachten over en/of aanmerkingen op het handelen van een medewerker dan wel de dienstverlening van de Lentink Adviesgroep, kan men zich wenden tot de kwaliteitsmanager van Smink Kok Lentink via het e-mailadres klachten@sminkkok.nl.
 
Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Het is mogelijk een klacht of melding anoniem in te dienen. Wij zullen de klacht of melding vertrouwelijk behandelen.

Gedragscode

Onze organisatie staat voor een cultuur, waarin commerciële slagkracht en vaktechnische kwaliteit worden gecombineerd, waarbij de vaktechnische kwaliteit te allen tijde doorslaggevend is. Deze gedragscode is opgesteld om de beoogde cultuur en professionele houding te realiseren en in stand te houden. Bekijk hier de gedragscode van Smink Kok Lentink.

Privacy statement

Bekijk hier onze privacyverklaring. 

Algemene voorwaarden

Bekijk hier onze algemene voorwaarden.

Verwerkersovereenkomst

Bekijk hier onze standaard verwerkersovereenkomst

House of Ambition Logo